Important information


AXA Investment Managers in Denmark

 

Velkommen til AXA Investment Managers GS Limited ' hjemmeside henvendt til danske professionelle investorer. Information på hjemmesiden er forbeholdt professionelle investorer, som disse er defineret i bekendtgørelse om professionelle investorer.

AXA Investment Managers GS Limited bestræber sig på, at oplysningerne på denne hjemmeside er så korrekte og opdaterede som muligt, men vi påtager os ikke ansvar herfor. Oplysningerne er alene ment som en generel service og orientering. Alle oplysninger kan blive ændret uden varsel, ligesom der kan forekomme tekniske fejl og afbrydelser. Foreningen påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende eller tilgængelige.

Oplysninger på denne hjemmeside kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af vore produkter, og vi påtager os ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages, eller undlades at blive truffet eller foretaget, på baggrund af oplysninger på denne hjemmeside. 

Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er en garanti forfremtidige afkast. For nærmere oplysninger henvises til gældende prospekter, central investor information samt senest offentliggjorte årsrapport og halvårsrapport.

Denne hjemmeside, der i et vist omfang er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske professionelle investorer. Den henvender sig derfor ikke til personer i jurisdiktioner, hvor udgivelse af og adgang til en hjemmeside af denne karakter er underlagt særlige restriktioner. Oplysninger og materiale vedrørende finansielle ydelser eller produkter, der er tilgængeligt via denne hjemmeside, er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Personer, der kommer i besiddelse af sådant materiale, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådannerestriktioner.

Information og referencer på hjemmesiden kan indeholde oplysninger om kollektive investeringsinstitutter, som ikke markedsføres i Danmark eller som i øvrigt er underlagt restriktioner. Sådanne oplysninger eller referencer skal ikke anses for et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud, ligesom oplysninger ikke skal anses for rettet mod personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt.

Oplysning om hvilke investeringsinstitutter der er registreret til markedsføring i Danmark forefindes i Central Investor Information, som forefindes på hjemmesiden.

AXA Investment Managers GS Limited bestræber sig på, at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til og genere eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, men vi kan ikke udelukke, at sådanne kan forekomme, og vi påtager os intet ansvar herfor eller konsekvenserne heraf (se afsnit om brug af cookies nedenfor).

For at få adgang til hjemmesiden skal du læse og acceptere de juridiske retningslinier (Important Information)
jeg bekræfter at være professional investor som defineret i “Bekendtgørelse om professionelle investorer.

Du vil ikke se denne side ved dit næste besøg, såfremt du har accepteret brugen af cookies.

Important information regarding cookies:
This website uses cookies to gather information regarding how visitors are using this site. You can enable or disable cookies by modifying the settings in your browser. You can find out how to do this and find more information on cookies on the 
legal information.

 

Caution: Fraudulent use of AXA IM name

Read more information about this new issue

Follow us on social media

Short duration solutions

AXA IM Key Figures

Source: AXA Investment Managers

Providing expertise in investment management for Danish investors

At AXA Investment Managers, our long-term, global, multi-asset model draws on the work of teams of experts, each specialised in a particular asset class, and of the Investment Solutions team. As a result, we can provide the stability and scalability of a large, global organisation along with the agility and flexibility of a smaller business.

This model also enables us to offer our clientele the most relevant products across all major asset classes as well as alpha strategies for every market cycle. Our single-asset class products are the building blocks used by our Investment Solutions team to devise the best fit-for-purpose solutions, designed to the highest industry standards.

Main content

Our latest news

19/07/2017 - AXA IM's David Page - UK reaction: Downside CPI inflation surprise adds to policy inertia

David Page, Senior Economist at AXA Investment Managers (AXA IM) retains outlook that CPI inflation should peak in Q4 2017, but now questions if this will be above 3.25% as Theresa May suggested.

13/07/2017 - Macro Insights

The Research & Investment Strategy (R&IS) team present their views on recent developments and the factors shaping markets over the week ahead.

13/07/2017 - Consider this - “The shifting drivers of global liquidity”

This note summarises a working paper published in June 2017 by Bank of International Settlements’ Stefan Avdjiev, Leonardo Gambacorta, Linda S. Goldberg and Stefano Schiaffi.
1, 2 ... 234  |

Look for a fund

> Advanced search

Visit other AXA IM Nordic websites

 
This website uses cookies to collect certain anonymous information when you visit our website (such as to measure and analyse information with respect to visits to our website, and use of our social media sharing tool). By pursuing your navigation on the website, you accept the use and installation of these cookies.